1. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.isedacky.cz. Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu isedacky.cz jsou nezávazné. Závazné se stávají až v případě všech dohodnutých podmínek a složení zálohy v hotovosti nebo bankovním převodem. Zákazník při zaplacení zálohové platby bezvýhradně souhlasí s obchodními podmínkami.

Podáním předběžné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

b) Kupní smlouva vzniká v okamžiku přijetí zálohy na náš účet či v hotovosti.

c) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo upřesněná e-mailem zákazníkem.

d) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení celé kupní ceny a jeho převzetím.

e) Vyplnění registračního formuláře, či nezávazné objednávky, v rámci internetového obchodu isedacky.cz, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

Provozovatel internetového obchodu isedacky.cz se zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám za účelem jiným, než je vyřízení objednávky. V případě, že písemně požádáte o odstranění Vašich údajů z databáze, bude tak učiněno neprodleně.

3. Platební podmínky

Při objednávce sedací soupravy je vyžadována záloha ve výši 50 % z celkové  ceny. Při objednávce nad 250 000,- Kč je požadovaná záloha 65%. Záloha na výrobky na zakázku je nevratná.

Ve chvíli, kdy je pro Vás zboží připraveno, můžete jej doplatit následujícími způsoby:

Při předání zboží v hotovosti

Okamžitým bankovním převodem např. v mobilní aplikaci.

Bankovním převodem - předem před dodáním zboží, na základě námi vystavené faktury Komerční banka a.s., č. účtu: 78-3632560237/0100

Na splátky - přes splátkový program společnosti Cetelem (žádost o úvěr se podává hned po dohodnutí podrobností)

4. Dodací podmínky

Ceny dopravného:

Dopravné za 1.100,- Kč do vzdálenosti 200 km
Dopravné za 2.200,- Kč do vzdálenosti 500 km
Dopravné za 3.300,- Kč do vzdálenosti nad 500 km

DOPRAVA ZDARMA - při nákupu zboží v hodnotě od 95.000,- Kč a více

(Ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Doprava do Slovenské republiky je účtována dle tarifu nahoře nebo oboustraně odsouhlasené dohody e-mailem.

5. Záruka

Záruční doba je podle zákona stanovena v délce 24 měsíců. Doba začíná běžet od data převzetí. U některých výrobků může být doba prodloužena dle pravidel výrobce, popř. dovozce. Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené běžným používáním, poškozené neodborným zacházením, nebo neodbornou montáží.

6. Tolerance rozměrů při výrobě

Při výrobě sedací soupravy z masivu je uváděná tolerance na 1 ks 50 - 60 mm. To samé platí pro skládané ( rohové ) výrobky na 1 ks. Tato tolerance platí pouze na výrobky z bukového masivu. U sedacích souprav vyrobené z materiálu ( dřevotříska nebo překližka ) je tolerance + - 2%.

7. Odstoupení od objednávky

Odstoupení od objednávky se řeší individuálně.
Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od objednávky v případě, že objednané zboží se již nevyrábí, popř. nedováží, nebo se výrazně změnila cena výrobku, nebo byly neúplně či chybně vyplněny iniciály kupujícího.

Právo na odstoupení od objednávky spotřebitelem se řídí ust. §1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Dodavatel v této souvislosti, aby zabránil případným sporům, upozorňuje na fakt, že pokud zákazník využije možnosti upravit objednané zboží dle svého přání nebo pro jeho osobu v souladu s nabídkou dodavatele, nemůže dle ust. § 837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., od uzavřené objednávky či smlouvy odstoupit. 

8. Nepřevzetí objednaného zboží zákazníkem

Pokud zákazník objednané zboží nepřevezme či odmítne bez dalšího jeho převzetí, resp. zboží je vráceno zpět dodavateli, budou mu naúčtovány výrobní náklady takového zboží včetně dopravy, ponížené o zákazníkem předem složenou zálohu, která se tak stává nevratnou.